UJEP tak rozšířila kvalitu počítačové sítě a dostupnost svých informačních systémů. Prostřednictvím univerzitní virtuální privátní sítě (VPN) studenti a akademici mohou z domova přistupovat k placeným informačním zdrojům, které často obsahují i plné texty vědecko-výzkumných a odborných článků. 

V rámci řešení projektu bylo pořízeno 8 kusů 48 portových přepínačů s gigabitovým uplinkem a file servery pro lokální sítě Ústavu zdravotnických studií a Fakulty umění a designu, dále server pro zabezpečení virtuální privátní sítě a pro zajištění webových aplikačních serverů.

Nové přepínače umožňují správě univerzitní sítě řídit a kontrolovat bezpečnost provozu univerzitní sítě. 

Kde najdete další informace

Informace k používání VPN naleznete na internetové adrese: http://ciki.ujep.cz/index.php/VPN.  Přehled dostupných informačních zdrojů je uveden zde.