Program ministerstva má název "Cestovní ruch pro všechny", o dotace bude možné žádat od počátku příštího roku. "Cílem je více zpřístupnit možnost cestování a aktivit s tím spojených i těm skupinám obyvatel, které na něj nemají z objektivních důvodů dostatek prostředků," uvedl ministr Rostislav Vondruška.

Podpory se může dočkat například budování bezbariérových přístupů, dětské herny, dětské koutky, mobilní bazény, vybavení třídy pro školy v přírodě a podobně. Žadatel může dostat na dotaci maximálně polovinu potřebných prostředků, zbytek musí zaplatit z vlastních zdrojů.

Česká republika se tak připojila k projektům Evropské unie, které podporují takzvaný sociální cestovní ruch.