Tuto cenu každoročně vyhlašuje společnost Siemens ve spolupráci s Fórem průmyslu a vysokých škol pro autory diplomových a doktorských prací. Davendra ji získal za svou doktorskou práci s názvem Chaotic Attributes and Permutative Optimization.

Doktorská práce Donalda Davendry je interdisciplinární, zabývá se problematikou v průniku dvou oblastí: evolučních algoritmů a tzv. deterministického chaosu.

Co jsou evoluční algoritmy

„Evoluční algoritmy jsou přístupy k řešení složitých problémů různých oblastí pomocí procesů známých z evoluční teorie. Zjednodušeně řečeno nehledají jedno řešení problému, ale pracují s celou skupinou možných řešení, která se vzájemnými kombinacemi vylepšují. Teorie chaosu pak hovoří o tom, že zdánlivě neuspořádané, nahodilé chování některých fyzikálních jevů je ve skutečnosti tzv. chaotické (tedy nenahodilé) a pevně závislé na jistých hodnotách. Chování chaotických systémů je předvídatelné jen do určité míry,“ uvádí Davendrův školitel Ivan Zelinka a pokračuje: „Cílem doktorské práce bylo využít některých charakteristických rysů chaotických systémů pro zvýšení výkonu a efektivnosti vybraných evolučních technik. Ty pak byly použity na hledání nejlepšího řešení rozsáhlého množství problémů. Doktorand zároveň porovnával získané výsledky s již existujícími výsledky, které byly získány za použití jiných algoritmů.“

Z Fidži do Zlína

Magisterské vzdělání získal Donald Davendra na University of the South Pacific na Fidži. Doktorské studium v oboru Technická kybernetika absolvoval na Fakultě aplikované informatiky, kde má studium a výzkum evolučních technik dlouholetou úspěšnou tradici.

Donald Davendra se stal v pořadí již sedmým studentem UTB, který získal cenu Siemens. „Jde však  o prvního nositele této ceny ze zlínské univerzity, který pochází ze zahraničí,“ upozorňuje Zelinka.

Donald Davendra zůstává i nadále na Fakultě aplikované informatiky, a to jako vědecko-výzkumný pracovník Ústavu aplikované informatiky.