„Tyto ‚socialistické plasty‘ jsou totiž prakticky čistými ropnými produkty,“ vysvětluje generální ředitel akciové společnosti Elektrowin Roman Tvrzník. Elektrowin je jedním z neziskových kolektivních systémů, které se v Česku starají o zpětný odběr, ekologickou likvidaci a další materiálové využití vysloužilých elektrospotřebičů. Kromě lednic má na starost všechny velké i malé spotřebiče z domácností, tedy také pračky, myčky, mikrovlnné trouby nebo třeba fény. K tomu sbírá a předává ke zpracování také elektrické nářadí.

Spotřebiče obsahují hlavně kovy, plasty se zpracovávají složitě

Ve velkých domácích spotřebičích je průměrně obsaženo nejvíce kovů, jež tvoří 73 % jejich hmotnosti, dále jsou zde zastoupeny plasty a zbytek, pouhé jednotky procent, představují ostatní materiály (sklo, beton apod.). Recyklace plastů je přitom technologicky a tím pádem i ekonomicky nejnáročnější. Na financování této činnosti, která zároveň velmi významně šetří životní prostředí, přispívá každý zákazník při nákupu nového spotřebiče.

Dosáhnout vysoké míry dalšího využití materiálů ze starých elektrospotřebičů bylo jedním z požadavků EU, které musela Česká republika splnit do konce loňského roku. Druhý se vztahoval na celkové množství zpětně odebraných výrobků. Unijní požadavek -  minimálně čtyři kilogramy na obyvatele a rok - jsme i díky Elektrowinu splnili jako jedni z mála.

Dnes se likviduje 100 % lednic prodaných v 90. letech

Lednice, nebo přesněji veškerá chladicí zařízení, tvoří největší část z celkových zhruba 75 000 tun "vysloužilců", která Elektrowin za čtyři roky svého působení odebral. Uvedl to předseda představenstva společnosti Jaroslav Holakovský na dnešním setkání s novináři. Průměrně se přitom Češi zbavují tisícovky starých lednic denně, svátek - nesvátek.

„Když vezmeme v úvahu průměrnou životnost velkých spotřebičů v českých domácnostech, která se pohybuje kolem 12 let a u chlazení je ještě o něco delší, znamená to, že teď se do zpětného odběru dostává produkce z poloviny 90. let,“ vysvětluje Roman Tvrzník.

Ve vztahu k tehdejším počtům spotřebičů uváděných na český trh to podle něj znamená, že se daří dostat pod kontrolu, tedy k odborným zpracovatelům, prakticky 100 % tehdejších prodejů.

Výrazně se tak snižuje riziko, že naše životní prostředí poškodí nebezpečné látky, zejména freony, které se tehdy ještě běžně při výrobě používaly. Ty mohou uniknout a devastovat ozonovou vrstvu jen tehdy, když se například snaživý domácí kutil pokouší „recyklovat“ lednici amatérskou demontáží kompresoru, který hodlá použít například k dotlakování domácí vodárny.