Žádosti bude město přijímat do 23. února příštího roku, v červnu by mohlo být jasné, kdo podporu získá. O podporu se mohou hlásit například lékařské fakulty vysokých škol, Akademie věd nebo vědeckovýzkumná a vývojová pracoviště zdravotnických zařízení. Žádat mohou mimo jiné na nové laboratorní vybavení.

"Do českého zdravotnictví a především jeho výzkumných aktivit je rozhodně potřeba investovat co nejvíce prostředků. Bohužel možnost podpory z evropských fondů je pro pražské zdravotnické i výzkumné instituce silně omezena," uvedla bývalá náměstkyně primátora Markéta Reedová (SNK ED), která se své funkce včera vzdala.

V minulých kolech tohoto operačního programu si podle Reedové 14 projektů rozdělilo do půl miliardy korun. Evropské peníze dostala například Fakultní nemocnice Na Bulovce na nové technické vybavení laboratoří zabývajících se výzkumem AIDS. Technologické centrum Akademie věd obdrželo zase finance na vytvoření inovačního centra.

Operační program Praha Konkurenceschopnost je jedním z dotačních titulů, který v letech 2007 až 2013 umožňuje hlavnímu městu čerpat peníze z evropských fondů. Podporuje třeba investiční projekty zaměřené především na zkvalitnění dopravní infrastruktury, životního prostředí, vědy a výzkumu a podnikání v Praze.

Kromě toho může metropole získávat peníze z programu Praha Adaptabilita, který se orientuje na vzdělávání a sociální projekty.