Klasické tabule nahradí interaktivní desky, projekci učební látky zajistí počítače, děti se budou hlásit pomocí dálkových ovladačů. "Plzeňský projekt je v zemi unikátní, neboť školy jsou navzájem propojeny a mohou sdílet výukové programy,"  řekl Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií.

"Projekt dostal dotaci zhruba 28 miliónů Kč, peníze jsou přislíbeny. Pokud vše proběhne v pořádku, bude zrealizován k 1. září 2010," uvedl Šantora.

Projekt nazvaný Digitální škola počítá s tím, že na každé škole bude nejmodernější technikou vybaveno zhruba deset tříd. "Nekončí to jen interaktivní tabulí. Všechny školy jsou propojeny optikou, takže mohou sdílet různé vzdělávací programy," vysvětlil Šantora.

Animované a ozvučené přírodní vědy

Například programy na zeměpis, chemii a přírodopis jsou ozvučené a animované, takže děti okamžitě na tabuli před sebou uvidí, jak vypadá třeba skutečný výbuch sopky. Učitelé, kteří dostanou interaktivní učebnice, mohou využívat multimediální licence na nejrůznější programy, ale i programy sami vytvářet, sdílet postupy.

Systém od září funguje na 14. ZŠ, kde byl pilotně zaveden. Supermoderní postupy a technologie zatím škola využívá hlavně u přírodovědných předmětů a jazyků. Ředitelka školy Helena Lišková už dříve uvedla, že všechny nástroje jsou jednoduché na používání, slouží hlavně k doplnění výuky, zopakování a testování znalostí. Doplňují klasickou výuku.

Podobný systém s multimediálním výukovým prostředím mají například Praha a České Budějovice, žádné z měst ale nemá propojené školy, aby mohly programy a informace sdílet. Podle Šantory plzeňský projekt umožní i zapojení do mezinárodních výukových a vzdělávacích projektů a programů.