Zástupci Irska, Anglie, Belgie, Rakouska, Dánska, Španělska a České republiky jsou zajedno, že je nutné reformovat systém hodnocení. Anne Looney, ředitelka irského Národního úřadu pro kurikulum a hodnocení, zdůraznila, že změna myšlení musí začít u učitelů.

„Do diskuse o kurikulu u nás vstupují zástupci rodičů, ale i průmyslu," komentovala situaci v Irsku. „Kurikulum je veřejným zájmem, o kterém chtějí všichni diskutovat. Proto používáme jazyk, který je srozumitelný pro všechny. Nemluvíme o kompetencích, ale o dovednostech," sdělila účastníkům panelové diskuse, která se konala v pátek, poslední den pracovního setkání, v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Výzkumný pracovník Úřadu pro rozvoj kvalifikací a kurikula v Anglii, David Pepper, prezentoval na panelové diskusi výsledky studie klíčových kompetencí z 27 členských zemí EU. „Liší se pouze terminologie, která odráží kontext národních kurikul," poznamenal a zdůraznil, že vedení a organizace školy hrají hlavní roli v hodnocení klíčových kompetencí.    

Jindřich Kitzberger, náměstek ministryně školství ČR, se dotkl složité cesty k definování standardu učitelské profese. Reagoval tak na otázku z pléna, jaké dovednosti a postoje mají mít samotní učitelé, aby mohli změnit způsob organizace práce a učení.

Český příklad dobré praxe

Poprvé v historii existence mezinárodní skupiny Evropské komise pro klíčové kompetence a rozvoj kurikula diskutovali její členové se žáky a pedagogy. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, který jejich setkání v České republice organizoval, využil svých dobrých kontaktů se základní školou v Londýnské ulici v Praze 2. Žáci vyšších ročníků provedli zahraniční delegaci po třídách a pedagogové ji pak seznámili se zaváděním klíčových kompetencí a s jejich hodnocením v jejich podmínkách.

Pracovníci Evropské komise byli s českou školou velmi spokojeni „Právě takové příklady dobré praxe potřebujeme," pochvaloval si Tapio Säävälä, vedoucí oddělení školního vzdělávání sekce Comenius Evropské komise, podle kterého školy nesou pochodeň učícího se procesu.