Text autorů Lukáše Fasory a Jiřího Hanuše z Historického ústavu Filozofické fakulty doprovází na dvě stě historických i soudobých fotografií. Knihu dnes slavnostně pokřtili emeritní rektoři Masarykovy univerzity.

 „Veřejnost si zaslouží mít k dispozici současný pohled na minulost Masarykovy univerzity, který je zároveň pohledem na úsilí české společnosti vytvořit si institucionální podmínky pro svůj intelektuální rozvoj,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.

Jaké je postavení univerzit ve společnosti?

Kniha je také příspěvkem do vědecké diskuse o otázce postavení univerzit ve společnosti, o proměnách vědy, vysokoškolského studia a celé univerzitní kultury v dramatických, totalitními ideologiemi poznamenaných dějinách 20. století. Snahou autorů bylo nelpět v minulosti a zároveň ji nepřikrašlovat, neobcházet nebo zapírat.

Lukáš Fasora se orientuje především na české a středoevropské dějiny 19. století, zvláště na otázky změn v městské společnosti, generování elit v městské samosprávě a aspekty vztahů měšťanstva a dělnictva. Je editorem a spoluautorem řady výzkumných projektů.

Jiří Hanuš se věnuje kulturním dějinám 19. a 20. století, českým církevním dějinám po roce 1945 a dějinám historiografie. Podílí se na projektech Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy a publikačních projektech Centra pro demokracii a kulturu. Je šéfredaktorem časopisu Církevní dějiny, editorem a spolueditorem sborníků věnovaných sekularizaci a kultuře.