Zaštiťují se efektivitou výuky, která je podle nich výrazně vyšší, když hoši nemají koho tahat za cop a děvčata na koho žalovat. Podle českých odborníků je to ale nesmysl a zbytečný návrat k překonaným postupům.

Statistiku, která má dokazovat užitečnost oddělených tříd, si dlouhodobě vede například Chris Nicholls, ředitel střední školy v Moulshamu v Essexu. Podle něj tak studenti a studentky dosahují lepších výsledků v matematice, přírodních vědách, ale i v mateřském jazyce.  

Linda Sokačová, ředitelka nevládní neziskové organizace Gender Studies, je opačného názoru. „Podle mne má koedukace svůj smysl a je vhodné učit spolu žít různé skupiny lidí,“ říká.

Ředitel Nicholls pro televizní zpravodajství Sky News uvedl: „Mám zájem o maximalizaci výkonu každého dítěte. Pokud toho mohu dosáhnout tím, že je oddělím, jsem připraven to udělat.“ Nicholls zároveň odmítá, že by staronový přístup k výuce mohl mít nepříznivé sociální dopady. „Kdybych si myslel, že to studenty nějak změní, nedělal bych to,“ ujišťuje.

Obě pohlaví prý myslí a učí se odlišně

O svých pozitivních pedagogických zkušenostech s odděleným vyučováním - alespoň co se týče děvčat - hovoří také Jill Berry, prezidentka britské Asociace dívčích škol. „Uvědomila jsem si, jak odlišně se chovají dívky, které nemají ve třídě žádné chlapce,“ říká Berry. Učitel se podle ní může také lépe zaměřit na specifický způsob myšlení a učení typický pro jedno pohlaví.    

I kritici v Británii ovšem tvrdí, že takový přístup je zjednodušující a může zbrzdit sociální rozvoj dětí. Podle britských vládních představitelů neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, že by oddělené vyučování mohlo přispět ke zlepšení výsledků.

MŠMT: oddělené třídy nechystáme

Ani české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) návrat k vyučování chlapců a dívek v oddělených třídách nechystá. „Existují sice témata, která je vhodnější vyučovat v homogenní skupině spíše než v heterogenní, například sexuální výchova, nicméně i zde musí být zajištěn rovný a komplexní přístup, který smíšená výuka obou pohlaví zajišťuje,“ uvedl na dotaz Práva mluvčí ministerstva Tomáš Bouška.

Podle Gender Studies navíc oddělené vyučování předpokládá, že existují zásadní rozdíly mezi chlapci a dívkami. „Mnohem účinnější je podle mého názoru odstraňovat genderové stereotypy a přistupovat jak k dívkám, tak chlapcům na základě jejich individualit, schopností a dovedností,“ tvrdí Linda Sokačová.