Zajímá ji hlavně komunikace rodičů a škol, školy a jejích žáků, otevřenost školy k rodičům, poskytování důležitých informací ale i to, jak se děti ve škole cítí, jestli do ní chodí rády. To, jak hodnocení bude probíhat, bude rada první městské části řešit za týden na svém pravidelném zasedání.

Pokud návrh schválí, bude ustanovena tříčlenná komise,ve které zasednou člen komise pro výchovu a vzdělávání městské části, vedoucí odboru školství a kultury Dagmar Grauová a člen školské rady nebo jiný zástupce rodičů. První hodnocení by mohlo odstartovat v březnu příštího roku.

Školy a školky budou mít dostatek času na prověření a zlepšení všech kritérií tak, aby se o tuto hvězdu mohly ucházet. Michelinské hvězdy budou uděleny koncem června příštího roku.