Tři finálová loga jsou k vidění na internetové adrese projektu. Účelem nového loga je posílit ochranu spotřebitele a propagovat ekologické zemědělství. Na rozdíl od současného loga bude vítězné logo povinné pro veškeré balené ekologické produkty, které pocházejí z 27 členských států a splňují normy pro označování.

„Prostřednictvím online hlasování chce Evropská komise zajistit, aby se nové logo líbilo co nejvíce lidem. Toto otevřené výběrové řízení zároveň přispívá k širšímu cíli, a to, aby si lidé uvědomili důležitost odvětví ekologického zemědělství,“ uvedla komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová.

Nové logo musí reprezentovat EU jak uvnitř, tak vně jejích hranic. Mělo by být snadno zapamatovatelné a mělo by být snadné uvést je do spojitosti s EU a ekologickým zemědělstvím bez použití jakýchkoli slov nebo písmen.