Ceny rektora budou letos uděleny ve čtyřech kategoriích šesti absolventům, další čtyři studenti obdrží mimořádnou cenu rektora. Cena rektora se uděluje vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Oceněné navrhuje příslušná fakulta a s touto cenou je spojena finanční odměna ve výši maximálně 15 000 Kč.

Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu nebo za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost či obětavost; nebo za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Zdůvodněný návrh předkládá rektorovi děkan fakulty. Cena je udílena příležitostně. Finanční odměna, která se k tomuto ocenění vztahuje, je stanovena ve výši minimálně 15 000 Kč.