Podle českých delegátů jsou nejzajímavějšími tématy kongresu otázky zajišťování kvality a vzdělávání dospělých i hodnocení jeho výsledků. Tyto otázky zajímají jak samotné účastníky školení a kurzů, tak stále víc i zaměstnavatele jako investory do dalšího vzdělávání zaměstnanců. Výsledky jednání kongresu využije i PFOU v letos nově otevřeném studijním oboru andragogika. 

„Vláda více než 190 milionové Brazílie přikládá konferenci velký význam. Předsedou jednání je brazilský ministr školství. Jedním z témat kongresu je také vzdělávání dospělých pro udržitelný rozvoj,“ uvedl Josef Malach.

Na světě je stále 750 miliónů negramotných

Síla vzdělávání dospělých zaměřuje pozornost národních vlád, nevládních organizací, institucí veřejného i privátního sektoru na pět základních témat. Jsou jimi: účast dospělých na vzdělávání, vzdělávací politika a řízení vzdělávání, jeho financování, boj proti negramotnosti (dosud se týká asi 750 miliónů obyvatel planety) i osvojování si klíčových kompetencí pro celoživotní učení.

Kongres rovněž informoval o tom, že podle nejnovějších údajů se i přes deklarovanou snahu brazilské vlády denně vykácejí desítky hektarů pralesa, nazývaného plíce světa. Jeho ochrana už není jen věcí národní vlády, ale věcí politiků, ekonomů a ochránců životního prostředí, ale také všech vzdělavatelů dětí i dospělých na celém světě.