Samozřejmě by nešlo o megawatty, ale elektrický proud generovaný vibrací v piezoelektrickém zařízení, by mohl rozsvěcet kontrolní panely nebo dobíjet mobily. Tým odborníků z New Yorku vedený profesorem Yainnisem Andreopolosem se snaží prototypy takového zařízení optimalizovat pro střechu osobního auta nebo velkého nákladního tahače.

Proudění vzduchu při jízdě vyvolá v zařízení vibrace a rezonanční vlny. Jde nejen o stálé proudění, ale i o nárazové vlny.  Andreopolos již provedl se svým týmem testy e zkušebním aerodynamickém tunelu a ověřili funkčnost zařízení.

Pro současné spalovací motory je možnost využití piezoelektrického jevu omezen. Naopak pro elektromobily, které se pomalu dostávají na trh, jsou budoucí výhledy značné. Představa, že energie spotřebovaná na jízdu aut se vrací zpět, jak z aut, tak z kilometrů zatížených dálnic, hraničí s ideou perpetua mobile.