Studie, která jako první analyzuje rozsah odvětví jazykových služeb v celé EU, se týká překládání, tlumočení, lokalizace a globalizace, titulkování a dabování, technologických nástrojů, organizování vícejazyčných konferencí a vyučování jazyků.

Obrat odvětví v celé EU je ve studii odhadován na 8,4 miliard EUR v roce 2008. Během následujících několika let se má tento údaj zvyšovat minimálně o 10 % ročně a v roce 2015 by se měl pohybovat mezi 16,5 a 20 miliardami EUR. Míra růstu tohoto odvětví je tedy v porovnání s jinými odvětvími jedna z nejvyšších.

Překlady na export

Obrat odvětví v Česku se odhaduje na 111,8 miliónu EUR. Firmy, které se jazykovými službami zabývají, ovšem často pláčou: jejich dosavadní zákazníci šetří, nejvíc je to prý vidět na jazykové přípravě zaměstnanců.

„Snížila se průměrná cena zakázky od jednotlivého klienta,  zákazníci zvažují, co opravdu přeložit potřebují a co ne -  o to se samozřejmě sníží množství překládaného textu a tím i cena,“ potvrzuje David Matuška, ředitel společnosti CEET. Hned ale dodává: „Přišli noví klienti a nové zakázky, které tento pokles vyrovnaly.“

CEET navíc neoperuje jen na domácím trhu, ale podílí se svou činností i na celoevropských statistikách. Podle Matušky vzrostl letos meziročně export překladatelských služeb o čtvrtinu. Ve srovnání s prvním pololetím roku 2008 dosáhla firma za prvních šest letošních měsíců nárůstu tržeb ze zahraničí o 23,2 procenta. Služby pro české zákazníky zůstaly během tohoto období nezměněné.

Překladatelé CEETu pokrývají zhruba 70 světových jazyků. Matuška se netají tím, že nejvíce klientů využívá právě překlady z jednoho cizího jazyka do jiného cizího jazyka. „Čeština není zdaleka tak poptávaná, jak by se mohlo zdát,“ vysvětluje.

Podle komisaře Orbana jde o strategické odvětví

„Odvětví jazykových služeb má hospodářský i strategický význam,“ zdůrazňuje komisař pro mnohojazyčnost Leonard Orban. Hospodářský význam proto, že jde o rozsáhlé odvětví, které odolává současné krizi a zejména má potenciál do budoucnosti. Strategický význam pak proto, že jde o odvětví, které je zásadní pro zachování identity a kultury obyvatel a pro adaptaci v globalizovaném světě.

„Tato studie podává přesnější obraz odvětví jazykových služeb v rámci EU a zároveň je způsobem, jak je zviditelnit na trhu práce“, uvedl Orban.

Trh s jazykovými službami je charakteristický rostoucí konsolidací významných aktérů, ale i nízkými překážkami pro vstup do odvětví překládání a tlumočení. To znamená, že aktérů je mnoho a vytvářejí značnou konkurenci. Globalizace si kromě toho žádá překlady a tlumočení do nových jazyků, jakož i nové typy jazykových služeb.

„Odvětví je dnes jiné, než bylo před několika roky. Vznikly nové oblasti, jako je titulkování, lokalizace [celá zpráva] a editování. Odborníci pracující v této oblasti musí proto získávat nové dovednosti. Evropská komise přispívá k rozvoji těchto dovedností, například podporou evropského studijního programu v oblasti překladatelství (European Master’s in Translation),“ dodal komisař Orban.