Funkci genu popisuje nová japonská studie, kterou zveřejní časopis Human Reproduction. Jakkoli výsledky byly ověřeny u myší, předpokládá se, že gen bude fungovat obdobně u všech savců, včetně člověka.

Funkčnost genu odhalili s pomocí myši, která byla stvořena genetickou manipulací ze dvou matek, ale bez přispění samčí DNA. Výsledkem byly myši, které bez "otcovské zátěže" žily o třetinu déle než myši s normální dědičností.

Myši se samičí DNA mají lepší imunitu

Myši stvořené ze samičí DNA byly sice lehčí a menší, ale na druhou stranu jejich imunitní systém fungoval lépe. Klíčový samičí gen nese označení Rasgrf1. A ačkoli u běžných myší je tento gen přítomen u obou pohlaví, u samic je podle vědců utlumen a neprojevuje se.

Vedoucí výzkumu na Tokijské zemědělské univerzitě Tomohiro Kono objev komentoval slovy: "Už nějakou dobu víme, že ženy obvykle žijí déle než muži téměř všude na světě. Avšak důvod pro tento rozdíl nebyl jasný. Především nebylo známo, zda se dlouhověkost u savců řídila genomem pod vlivem pouze jednoho nebo obou rodičů."

Z výzkumu plyne, že příspěvek spermie do genomu jedince je - pokud jde o dlouhověkost - spíše negativní, limitující.

Expertka nevěří, že za vše může jeden gen

Zpráva o studii podle BBC  okamžitě vyvolala zájem a oživila spekulace o možnostech genové manipulace s cílem prodloužení lidského života. Nicméně například profesorka Kay-Tee Khawová, která se Cambridgeské univerzitě specializuje na problém stárnutí, je k japonskému objevu skeptická.

"Je to zajímavé, ale podle mne se rozdíly mezi pohlavími pokud jde o dlouhověkost během doby měnily a byly různé v různých prostředích. Vysvětlení bude tedy složitější než jeden gen, " soudí Khawová.