„Konference je příležitostí k setkání žen ve vědě. Nosným tématem diskuze bude pohled na pozice žen ve vědě a výzkumu. Z výzkumných pracovišť, která se problematikou genderu a postavení žen ve vědě cíleně věnují, přijedou diskutovat například zástupci ze Sociologického ústavu AV ČR nebo Centra rodových štúdií z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě,“ uvedla Irena Smolová, která se této problematice věnuje v rámci projektu Inovativní medializace zapojení žen do vědy a výzkumu jako faktor posílení znalostní společnosti a rovných příležitostí a zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje přírodovědných oborů.

„Vzhledem k tomu, že za necelý rok a půl řešení projektu máme zkušenost, že ženám mimo jiné často chybí prostor, kde by mohly řešit i některé specifické problémy, bude konference jednou z těchto příležitostí,“ dodává Smolová.

„Byl bych velmi rád, aby ženy zůstaly Ženami, které my muži chceme každodenně dobývat, hýčkat a udobřovat si je," říká děkan Přírodovědecké fakulty Juraj Ševčík. "Mrzelo by mě, kdyby si ženy chtěly toto výsadní postavení u mužů vynucovat kvótami ať už v laboratořích, na sportovištích nebo ložnicích. V dobře fungujících týmech to není třeba. Aktivity a zejména výstupy mých kolegyní v rámci projektu se mi líbí, protože mi ukazují, jak jsme často v pohledu na svět žen slepí a hluší. Budu rád pokračovat ve vytváření prostředí, které je bude motivovat k vnitřní spokojenosti,“ slibuje Ševčík.

Po skončení konference proběhne v 15.00 moderovaný diskusní blok se ženami ve vedoucích pozicích na UP v Olomouci, kterého se zúčastní mimo výše uvedených žen i Milena Rychnovská – laureátka ceny Milady Paulové za rok 2009. „Vše směřuje k tomu, abychom motivovali ženy pro vědeckou práci, ukázali její pozitiva a perspektivy a také to, že o jejich problémy má někdo zájem a je snaha je řešit. Konference je posunuta do roviny prezentace žen z různých úhlů pohledu a proto jsem velmi potěšena, že pozvání na moderovanou diskusi přijaly ženy, které vedle vědecko-výzkumné práce zvládají i náročnou práci ve vedení Univerzity Palackého v Olomouci,“ konstatuje Irena Smolová.

Konference bude zakončena v 16.00 slavnostní vernisáži výstavy Cena Milady Paulové v 6. patře nové budovy Přírodovědecké fakulty UP.