Vypsáním učňovských stipendií chce vedení Ústeckého kraje podpořit hlavně řemeslné obory, protože určitých profesí je v regionu nedostatek. Nejvíce tak o peníze žádají učni, kteří studují na oborech zámečník, zedník a instalatér. Hanáčková dodala, že nejvíce žadatelů je ze Střední školy stavební v Teplicích.

Kraj si pro udělení stipendia stanovil řadu podmínek, kteří musí žadatelé splňovat. Učni musí nejen studovat jeden z vybraných oborů, ale nesmí mít ve škole žádnou zameškanou hodinu a musí mít dobrou známku z chování. Na peníze podle Hanáčkové neztratí nárok ani tehdy, pokud přestoupí na jinou školu. V případě přerušení studia ale jeho nárok zanikne.

Ústecký kraj kromě nově zavedených učňovských stipendií již několik let vyplácí stipendia vysokoškolská. Podmínkou jeho udělení je nejen dobrý prospěch studenta, musí se i zavázat, že po dokončení studia bude pracovat v Ústeckém kraji. Pokud stipendista tuto podmínku nesplní, musí peníze kraji vrátit.