Více než dvouletý projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. Cílem projektu bylo vytvořit ve spolupráci se školami nový interaktivní edukativní program se zaměřením na fyziku a zapojit se tím do procesu změn ve školství, tedy podpořit principy nově schváleného Rámcově vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání.

„Děti, které k nám do muzea přicházejí na některý z workshopů, se chovají úžasně, jsou naprosto zaujaté replikami muzejních exponátů, interaktivními modely a vyplňováním pracovních listů,“ pochvaluje si lektor programu Enter Miloš Milner. Bývalý učitel devítiletky, který si úvazek lektora rozdělil napůl s manželkou, ovšem připouští: „Kdyby sem žáci chodili pravidelně jako do školy, nejspíš by třetí den už taky sjížděli zábradlí a skákali do fontány,“ říká s nadhledem zkušeného pedagoga.

Muzeum pořizovalo repliky exponátů i nové pomůcky

Témata navazují na strukturu sbírkového fondu muzea a zároveň i na Rámcové vzdělávací programy, kde doplňují odborné informace k oborům fyziky, chemie, historie a ekologie.

K edukativním účelům nebylo možné použít žádné ze sbírkových předmětů muzea. Ke každému jednotlivému tématu bylo tudíž nutné pořídit nové modely a pomůcky. Některé bylo možné zakoupit ve specializovaných obchodech nebo si vybrat z existující nabídky školních pomůcek, ovšem velkou část bylo potřeba nechat pro tyto účely vyrobit na zakázku, vysvětlují internetové stránky programu

Balón, vzducholoď, orloj i Stonehenge

K nejzajímavějším pomůckám patří héliem plněný balón s fotoaparátem na dálkové ovládání, řiditelná vzducholoď, šlapací generátor, camera obscura, historický gramofon s troubou, moderní mixážní pult s DJ gramofonem, model pražského orloje, kamenná stavebnice Stonehenge, funkční modely parních strojů, replika vysokého kola, futuristické lehokolo nebo astronomický dalekohled.

Na pořízení modelů a pomůcek byl vynaložen téměř milión korun.

Pracovní listy slouží k další výuce

Pracovní listy, které děti při workshopech vyplňují, zpracovávali po obsahové stránce jednotliví externisté, zodpovědní za dané téma, muzejní pedagog poté sjednotil styl a zkontroloval je po odborné stránce. Grafické studio se pak postaralo o jejich výslednou podobu. Listy obsahují zajímavé experimenty, návody na použití interaktivních modelů, historická shrnutí a zajímavosti související s tématy. Po worshopu žákům zůstávají a mohou tak být využity při další výuce ve škole.

Půjčte si edukativní kufřík!

Muzeum také nabízí k zapůjčení kompletní soupravy pomůcek k jednotlivým experimentům, takzvané edukativní kufříky, aby si je mohli učitelé se svými žáky vyzkoušet sami. Každý kufřík obsahuje pomůcky k experimentům, vytištěný podrobný návod, ukázku Pracovních listů pro žáky a CD s materiály v elektronické podobě, ze kterého si učitel vytiskne v potřebném počtu Pracovní listy pro své žáky.