"S programem začali divadelníci před dvěma roky na západě Čech, letos už s ním vystoupili více než stodesetkrát ve všech krajích republiky," uvedl Luděk Königsmark ze společnosti EKO-KOM, která se zabývá tříděním odpadu.

"Pohádka O Balynce je koncipována tak, aby se součástí příběhu staly samotné děti a aby její děj mohly ovlivňovat a spoludotvářet," uvedl mluvčí projektu Miroslav Bukovjan. Pilotní představení spustila společnost už v roce 2007 v Karlovarském a Plzeňském kraji. Díky velkému ohlasu ho rozšířila na celou republiku. V roce 2010 by se mělo uskutečnit 110 až 120 dalších představení ve městech, na která se zatím nedostalo.

Specializace: pohádky s ekologickou tematikou

Příběhy nastudovalo Karlovarské hudební divadlo, které se dlouhodobě věnuje pohádkám s ekologickou tematikou. Děti se z nich dozvědí, do jakých barevných kontejnerů se jednotlivé druhy třídí a co se z recyklovaného odpadu vyrábí. Podle ředitele divadla Libora Baláka je třeba, aby se divadlo zabývalo aktuálními problémy. "Recyklace a odpady mezi ně rozhodně patří. Navíc právě děti jsou tou správnou skupinou, které je potřeba správné návyky vštěpovat," řekl Balák.

Plzeňský kraj patří dlouhodobě k regionům, kde lidé třídí nejvíce odpadu. Po Praze byl loni druhým nejsilnějším. Každý jeho obyvatel odnesl do kontejnerů nebo sběren 42,19 kilogramu papíru, skla a plastů, v Praze to bylo 44,72 kilogramu. V Plzni i ostatních okresech regionu také přibývá škol, které třídí odpad. Zatímco ještě před pěti lety jich bylo jen minimum, nyní je to téměř polovina všech školských zařízení kraje.