Učebnice s jednoduchým názvem Genetika je určena nejen vysokoškolským studentům, ale také středoškolákům a jejich pedagogům.

Tým autorů si pro překlad vybral z několika návrhů učebnici Principles of Genetics autorů G. Petera Snustada a Michaela J. Simmonse, profesorů Univerzity v Minnesotě. Páté vydání originálu, který moderním a netradičním způsobem postihuje celé spektrum základů genetiky, vyšlo v lednu 2009 v nakladatelství Wiley & Sons.

900 stran s přiloženou Mendelovou prací

Nová česká učebnice má téměř devět set stran a pokrývá všechny oblasti genetiky, od obecné genetiky, přes molekulární, vývojovou, evoluční i populační a také aplikace molekulární genetiky, genomiku a další. „Obsahuje tzv. panely, které ukazují řešení problémů, testují pochopení látky a uvádějí zajímavé historické milníky genetiky. Učebnice je také vybavena kvalitními obrázky a schematy,“ uvedla Jiřina Relichová z Masarykovy univerzity, která vedla tým autorů. Příloha učebnice obsahuje český překlad Mendelovy objevné práce: Pokusy s hybridy rostlin.

„To, že překlad učebnice vzniká právě v Brně, není náhodou,“ řekla ředitelka Nakladatelství Masarykovy univerzity Alena Mizerová. Genetika totiž jako nový vědní obor vznikla před 144 lety díky Mendelovým objevům právě v Brně. Také kolektiv autorů české verze tvoří brněnští genetici, především profesoři a docenti Masarykovy univerzity, ale i Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity či Veterinární a farmaceutické univerzity a Akademie věd ČR.