Projekt podle ní využívají firmy, které nemají pro své zaměstnance práci na celý pracovní týden. Jeden den v týdnu pak v rámci projektu nechávají školit své pracovníky. Náklady na semináře a náhradu mzdy školícím se lidem financuje z 85 % Evropský sociální fond (ESF) a z 15 % státní rozpočet České republiky. Informace o projektu, příjímání žádostí a potřebné formuláře najdete na webových stránkách ministerstva.  

Na první fázi projektu, která začala letos v březnu a skončila v červnu, bylo určeno celkem 500 miliónů Kč. Zapojilo se do ní 923 podniků. Ty podaly celkem 3677 žádostí, z nichž úřady práce 3237 podpořily. Vzdělávání se nakonec zúčastnilo 57 454 zaměstnanců, úspěšnost byla 93 %. Celkem se v 1. fázi „Vzdělávejte se!“ vyplatilo cca 336 miliónů Kč. Nejvíc žádostí (433) podpořil Úřad práce v Ostravě, následoval Nový Jičín a Vsetín. Jeden úřad práce v České republice v průměru podpořil 45 žádostí. 

Druhá fáze za miliardu

Na druhou fázi „Vzdělávejte se!“, která začala v srpnu 2009, se vyčlenila celkem 1 miliarda Kč. „Už v tuto chvíli je zřejmé, že zájem zaměstnavatelů po necelých čtyřech měsících realizace výrazně převyšuje objem finančních prostředků,“ upozorňuje Filipová. Jednotlivé úřady práce dosud přijaly cca 1500 žádostí, z toho už o cca 1100 rozhodly.

Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka ke „Vzdělávejte se!“ říká: „Považuji za nezbytné nejen peníze dávat, ale také kontrolovat jejich čerpání. Tak, aby finanční prostředky směřovaly skutečně tam, kde jsou třeba. V této souvislosti mají úřady práce pokyn vše pečlivě kontrolovat, a to přímo v místě a v čase školení.“

Vzhledem k požadavku na efektivitu tohoto protikrizového projektu, který významně pomáhá firmám i zaměstnancům v boji s hospodářskou recesí, se v současné době v rámci rozpočtů úřadů práce na „Vzdělávejte se!“ přerozděluje dalších cca 150 miliónů Kč. V roce 2010 bude rozpočet projektu navýšen o další 1,5 mld. Kč. Celkem tak na obě fáze „Vzdělávejte se!“ půjdou cca 3 mld. Kč. Jde o peníze z ESF, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a Operačního program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).