Studenti budou mít unikátní příležitost uskutečnit buď své vlastní výzkumné práce nebo se aktivně zapojit do špičkových výzkumných projektů vědeckých pracovišť. Uvedl to tiskový odbor Akademie věd. Pražským středoškolákům byl určen předešlý projekt.

Studenti mimopražských středních škol si mohou na internetových stránkách projektu vybrat z nabídky více než 200 stáží, které se uskuteční na vědeckých pracovištích akademie a spolupracujících vysokých škol v celé republice. Stáže z biologie, fyziky, chemie, geologie či matematiky a informatiky budou zahájeny v lednu roku 2010 a potrvají do ledna 2012. Na webových stránkách projektu jsou publikovány také podmínky účasti či formuláře přihlášek. Přihlášky mohou studenti posílat do 4. prosince na adresu: SSČ AV ČR, Národní 3, 110 00 Praha 1.

Stážisté si kromě výzkumu pod vedením zkušených vědců osvojí práci s odbornými databázemi a dovednosti potřebné k sepsání a úspěšnému publikování vědeckého článku v odborném časopise. Nejlepší výsledky budou moci zveřejnit na dvou studentských vědeckých konferencích v dubnu 2011 a v dubnu 2012, které budou simulovat skutečný vědecký kongres tak, aby si studenti vyzkoušeli prezentaci prací před kolegy i veřejností.

Nejlepší účastníci představí výsledky své práce na konferenci EUSCEA (European Science Events Association) v červnu 2011 a 2012 a na konferenci ESOF 2012 (Euroscience Open Forum). Získají tak cenné zkušenosti s prezentací vlastní práce v anglickém jazyce a naučí se vnímat komunikaci s veřejností jako nedílnou součást vědeckého výzkumu.

Projekt Otevřená věda II je pokračováním stejnojmenného projektu, zaměřeného na pražské středoškolské studenty. Za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Akademie věd podporuje zájem studentů o přírodovědné a technické obory a umožňuje vědeckotechnickým institucím navázat přímý kontakt se středními školami, a tak s nimi i po ukončení projektu spolupracovat při výběru talentovaných studentů se zájmem o vědu a výzkum.