Učí mladé lidi z dětských domovů a výchovných ústavů, jak navázat plnohodnotné vztahy, založit fungující rodinu a pečovat o domácnost, ale i bránit se kriminalitě či si najít a udržet práci. V rámci projektu byl vytvořen speciální vzdělávací program pod názvem „Můj nový život“ i jeho e-learningová podoba, informační systém „Fiktivní domácnost“ a také webové stránky s radami, užitečnými informacemi a kontakty pro mládež odcházející ze zařízení institucionální péče do běžného života. Další dva běhy cyklu začaly v listopadu.