„Aby studující uspěli, musí se nejprve naučit co nejlépe zacházet s časem, který mají k dispozici,“ říká Jan Bartůšek, který je zodpovědný za technickou podporu vortálu Directors.cz.

Vlastní studium začíná spuštěním lekce přímo v internetovém prohlížeči – tedy on-line. O výsledcích, které zde za své studium studující získají, tak rozhoduje hlavně postoj, se kterým k němu přistupují. Vzhledem k tomu, že se při tomto způsobu učení nemusí sedět ve školních lavicích, je důležité si vytvořit nějaký rozvrh.

„U každé studijní lekce, kurzu nebo modulu je nejdříve potřeba zjistit, kolik času je potřeba na dosažení studijního cíle. Ten je potom nutné rozdělit na menší časové jednotky pro každou lekci, kurz nebo modul a snažit se tyto určené termíny dodržovat,“ radí Bartůšek.

Někdo studuje ráno, někdo o půlnoci

Studující musejí být důslední v dodržování termínů, ať už jim bude více vyhovovat studium ráno nebo o půlnoci. Pokud si takový návyk zajistí, bude se jim učit o poznání lépe.

Ti úplně nejlepší studující jsou takto schopni ukončit stanovený plán studia v rekordním čase a mohou se věnovat něčemu jinému. Rozhodně se však nedoporučuje studovat více než jednu lekci za den a spíše se soustředit na její opakování a pochopení. A bez problémů se mohou zúčastnit i ti studující, kteří by normálnímu tempu při klasické práci v učebně nestačili.

„Stejně jako v klasické škole, tak i zde platí, že pasivita se nevyplácí. Pokud je studentům cokoliv nejasného, neměli by váhat a kontaktovat naše Klientské centrum. V případě potřeby pomáhá ve studiu zkušený poradce, se kterým je možné na vortále Directors.cz komunikovat během studia,“ dodává Bartůšek.

Klidné prostředí, legální software

S časem velice úzce souvisí i místo, kde se bude chtít student vzdělávat. Možná se zpočátku studentům bude zdát, že není lepší prostředí než pohodlí jejich vlastního domova či kanceláře. Ale to nemusí platit vždy, neboť studenta zde může vyrušit manželka, děti, kolega nebo kdokoliv jiný. Je nutné se tak prvně ujistit, že takovému vyrušování dokáže student zcela zabránit.

Také je nutné si uvědomit, že pro bezproblémové on-line studium se nevyplácí šetřit na vybavení. Student si sice kvůli studiu nemusí kupovat nový počítač, spíše je nutné se ujistit, že programy jsou legálně zakoupené a počítač je spolehlivý a stabilní. Tím si student ušetří spoustu pozdějších starostí, nemluvě o čase.