Nárůst vypouštění zplodin mají na svědomí výhradně rozvojové země, ovšem čtvrtinu z tohoto růstu způsobuje výroba zboží, které se spotřebovává v rozvinutých průmyslových státech. Znamená to, že bohaté státy sice snížily svou vlastní produkci CO2, ale zároveň ji přesunuly do rozvojových zemí.

Doporučené články

Studie publikovaná ve vědeckém časopise Nature Geoscience přichází v době, kdy se politici měsíc před summitem OSN věnovaným klimatu nemohou shodnout na společném postoji. Podle profesorky Corrine Le Querové, která tým vědců vedla, by nová zjištění měla vyburcovat politiky k akci.

Konference v Kodani - poslední příležitost

"Víme, jak dlouho potrvá změna energetické infrastruktury, proto si myslím, že konference v Kodani příští měsíc je naší poslední šancí, jak hladce a organizovaně stabilizovat oteplení do dvou stupňů Celsia," uvedla Le Querová pro BBC.

"Pokud nebudou závěry summitu dostatečně silné, nebo pokud státy nebudou své závazky dodržovat, nebude z toho dva a půl nebo tři stupně, ale pět nebo šest. To je dráha, na které se teď nacházíme," varuje profesorka, která působí na britské University of East Anglia a je hlavní autorkou nově publikované studie.

Podle expertů se snižuje schopnost rostlin a oceánů absorbovat zplodiny CO2 ze spalování fosilních paliv. Vzestup teplot by mohl podle Le Querové nastat na konci tohoto a na začátku příštího století.

Recese nárůst emisí zpomalila, ale jen dočasně

Global Carbon Project (GCP) je síť vědců a akademických institucí z celého světa. Vyhodnocují všechny možné zdroje dat od sledování atmosféry k výročním zprávám podniků a z nich vypracovávají podrobný přehled emisí oxidu uhličitého a tendence k jejich růstu či poklesu.

Podle jejich zjištění emise ve světě před rokem 2002 rostly zhruba o jedno procento ročně. V posledních letech ale růst zrychlil na tři procenta za rok, přičemž hlavním původcem tohoto zvýšení je ekonomický vzestup Číny.  

GCP tvrdí, že emise za letošní rok poklesnou o tři procenta, nicméně s koncem ekonomické recese začnou opět stoupat.

Vyspělé země zatížily "svými" emisemi třetí svět

Jedním z nejvíce alarmujících zjištění studie GCP jsou rozdíly mezi přímou produkcí CO2 daného národa a emisemi generovanými v souvislosti s výrobou zboží a služeb, které týž národ spotřebovává.

Například ve Velké Británii podle analýzy sice mezi lety 1992 až 2004 klesly emise CO2 o pět procent, nicméně emise spojené se zbožím, které bylo v zemi spotřebováno, stouply za stejné období o plných 12 procent.

"Vyspělé země exportovaly do rozvojových zemí své vlastní emise, které by vypustily, kdyby samy uspokojovaly rostoucí spotřební apetit svých občanů v průběhu posledních dvou dekád," komentoval údaj John Finnegan z australské výzkumné agentury CSIRO.

"V jistém smyslu rozvinutý svět je zodpovědný za významnou část emisí produkovaných v rozvojových zemích," dodal.

V průměru spotřebuje ročně každá lidská bytost na světě zboží a služby spojené s produkcí 1,3 tuny CO2, v roce 2000 to bylo pouze 1,1 tuny. Podle analýzy GCP by pro udržení globálního oteplení do dvou stupňů Celsia bylo potřeba snížit emise na hlavu o 0,3 tuny na hlavu do roku 2050.