Největším úředním slídilem se stalo ministerstvo školství za to, že sbírá data o statisících žáků a studentů do centrálních databází, jejichž smysl a pravidla fungování nejsou podle názoru poroty soutěže dostatečně vysvětlena. V kategorii firemních slídilů "zvítězila" firma Nokia kvůli sledování emailů zaměstnanců.

Ministerstvo zdravotnictví si společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a s národními zdravotními registry vysloužilo cenu v kategorii Dlouhodobý slídil, a to za "dlouhodobé prosazování a provozování řady databází citlivých údajů bez řádného informování pacientů, dostatečného zdůvodnění, a v některých případech dokonce bez opory v zákoně".

Facebook prý nechrání data důsledně

Za nebezpečnou novou technologii označili porotci Facebook, a to za nedůsledný přístup k ochraně soukromí jeho uživatelů.

Vítězem kategorie Výrok Velkého bratra se stal generální ředitel společnosti Sazka Aleš Hušák, který navrhl, aby hrací automaty měly čtečky občanských průkazů. Podle něj by tak na nich přestali hrát nezletilí a lidé, kteří žijí jen ze sociálních dávek. "Je to volba mezi větším dohledem nad soukromím a růstem gamblerství," prohlásil.

Další anticeny získala novela zákona o pozemních komunikacích a také francouzská právní norma, která počítá s procedurou, kdy po dvou upozorněních je držitel počítače, ze kterého je porušován zákon, odpojen od internetu. Na základě zákona se zřídí nový úřad, jehož hlavním úkolem bude sledovat, zda uživatelé internetu předcházejí neoprávněné výměně materiálů, které podléhají autorským právům.

V loňském ročníku soutěže označili porotci za největší narušitele soukromí americkou vládu či pražský magistrát za kartu opencard.