V CEITEC bude výzkum a výuka v různých vědních oborech. V prvních pěti letech nabídne práci více než 800 špičkovým vědcům. Výzkum se zaměří například na biomateriály, kterými bude možné nahradit poškozené tkáně, léčbu rakoviny a robotické systémy, které se využívají při náročných operacích.

Výzkumná střediska vzniknou podle plánů napůl v kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích a v sousedství areálu Vysokého učení technického pod Palackého vrchem v Brně-Králově Poli.

Projekt počítá s nákupem špičkových a nákladných přístrojů. Například plánovaný spektrometr nukleární magnetické rezonance (NMR) 1200 MHz v ceně 200 miliónů korun má být jediným svého druhu na světě. Umožní studovat makromolekuly ve stejném prostředí, v jakém se vyskytují v živých organismech, což umožní vývoj nových látek pro léčbu nádorů.

Příprava zabrala čtyři roky

"Projekt jsme připravovali více než čtyři roky, v závěrečné fázi se mu věnovalo zhruba sto lidí. Pokud uspějeme, bude Brno nejen univerzitním, ale také jedním z evropských center výzkumu," řekl dnes ČTK rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.

V CEITEC budou pracovat dlouhodobě úspěšné týmy, projekt má už nyní nasmlouvanou spolupráci také s více než 200 dalšími institucemi a komerčními firmami. Reálné výstupy lze tedy očekávat už v počátečních fázích fungování, řekl ředitel projektu Tomáš Hruda.

Ministerstvo školství loni vybralo CEITEC mezi šest velkých vědeckých projektů, které mají největší šanci získat dotaci z evropského programu Věda a výzkum pro inovace. Kromě MU a VUT se na projektu CEITEC budou podílet také Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a tři brněnské ústavy Akademie věd ČR.

Boj o dotace bude tvrdý

CEITEC není jediným projektem, který usiluje o peníze z programu Věda a výzkum pro inovace. Poté, co Akademie věd nezískala podporu ministerstva školství, a zastavila proto přípravu projektu Středoevropské synchrotronové laboratoře (CESLAB), zůstává největším konkurentem v boji o dotace Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC). Připravuje ho brněnská Nemocnice u svaté Anny, podílet se na něm má i Masarykova univerzita.

Podle Fialy je ale nepravděpodobné, že v žádostech o dotace uspějí oba brněnské projekty. "Ta šance je velmi malá. Projekt IRCR měl původně získávat jiné finanční prostředky. Jsem si téměř jistý, že uspěje CEITEC, je dlouhodobě připravován a prošel předvýběrem na ministerstvu školství," řekl dnes ČTK Fiala.

Ve výzvě bude k dispozici pro Česko celkem asi 17 miliard korun. Podle Fialy by muselo mít Brno obrovské štěstí, aby uspěl jak více než šestimiliardový CEITEC i ICRC, které má rozpočet kolem tří miliard. Brno by tak získalo polovinu všech dotací pro Česko.

Pokud dá vláda a EK projektu CEITEC zelenou, mohly by stavební práce začít v roce 2011, dokončení se předpokládá v roce 2015.