BIOCEV je společným projektem UK a šesti ústavů AV ČR a jeho program je postaven na třech základních pilířích znalostního trojúhelníku: výzkum a vývoj, transfer výsledků výzkumu do praxe a výuka a vzdělávání.

Hlavním cílem projektu BIOCEV je soustředit vzájemně se doplňující týmy renomovaných odborníků, dosud rozptýlených v několika partnerských pracovištích Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, doplnit je nově vytvořenými výzkumnými týmy mladých talentovaných vědců a zahraničními experty a vytvořit biotechnologické a biomedicínské centrum výzkumu s ambicí evropského centra excelence.

Důležitým faktorem pro splnění této mise je zapojení Centra BIOCEV do sítí evropských konsorcií Euro-BioImaging a INFRAFRONTIER v rámci ESFRI (Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury) a spolupráce s renomovanými evropskými partnery.

Pět odborných programů

Univerzita Karlova (UK) je klíčovým partnerem projektu. Je zastoupena Přírodovědeckou fakultou UK (PřF UK) a 1. lékařskou fakultou UK (LF UK) a reprezentuje v rámci znalostního trojúhelníku především složky základního výzkumu a vzdělávání.

Vědecko-výzkumný záměr BIOCEV je založen na pěti odborných programech

(Funkční genomika, Buněčná biologie a virologie, Strukturní biologie a proteinové inženýrství, Biomateriály a tkáňové inženýrství a Vývoj léčebných a diagnostických postupů). Programy byly zvoleny tak, aby pokryly moderní směry v biomedicíně a biotechnologii a zároveň reflektovaly prioritní směry Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR.