Ocenění zástupcům škol byla slavnostně předána v Kapském městě v JAR. Spolu s titulem „1st Business School in the Eastern European Zone“ získala VŠE i nejvyšší možné hodnocení v podobě pěti palmových listů, které vyjadřují mezinárodní uznání vysoké školy.

Mezi kritéria hodnocení patří např. mezinárodní vliv a pověst školy, kvalita výukových programů, kvalita vyučujících, ocenění získaná školou, akreditace školy na celostátní i mezinárodní úrovni, výsledky v důležitých žebříčcích či účast v různých mezinárodních sdruženích a organizacích. Školy hodnotí Mezinárodní vědecký výbor a zástupci tisíce vybraných škol na úrovni děkanů, prorektorů či rektorů.

VŠE se snaží o spolupráci s kvalitními partnerskými vysokými školami. Všechny oceněné evropské vysoké školy mají s VŠE uzavřeny smlouvy o studentských výměnách. Na americkém kontinentu uspěly tři partnerské univerzity.

Dalšími oceněnými partnerskými školami se staly: University of Sydney – Faculty of Economics and Business, National University of Singapore – NUS Business School a Tel Aviv University.