V seriálu závodů formule SAE se utkávají univerzitní týmy z celého světa už o roku 1981, kdy se jel první závod v USA. V Evropě se jedou čtyři podniky Německo (Hockenheim Ring), Velká Británie (Silverstone), Rakousko a Itálie (Riccardo Paletti Circuit, Varano de' Melega).

Výhradně studentské týmy, v nichž je výjimkou pouze „faculty adviser“, tedy fakultní koordinátor nebo poradce, kompletně zajišťují návrh a samotnou stavbu monopostu, včetně ekonomického zajištění projektu. Část prostředků plzeňským studentům poskytla přímo univerzita, částí přispěl magistrát, zbytek sehnali od sponzorů.

Vyhlašovatel soutěže poté hodnotí konstrukci a design vozu, jeho jízdní vlastnosti, použité technologie, náklady a prezentaci týmu.

V Česku jsou už dva studentské týmy

Studenti ZČU dali svůj tým UWB Racing Team Pilsen dohromady na přelomu loňského a letošního roku. Myšlenka se zrodila na Fakultě strojní. Vzhledem ke komplexnosti projektu bylo nutné oslovit studenty z dalších fakult ZČU, především z Ústavu uměni a designu, Fakulty elektrotechnické a Fakulty ekonomické. Šlo nejen o design karoserie a elektrickou zástavbu v plánovaném voze, ale také o finanční zprávy pro účely soutěže, které jsou jedním z důležitých prvků pro posuzování hodnotící komisí.

 „V Česku existují už dva týmy formule SAE, k plzeňskému přibyl letos ještě tým z pražského ČVUT,“ říká fakultní koordinátor UWB Racing Team Pilsen Jiří Barták.

V začátcích projektu se tým skládal z 20 studentů, zůstalo osm největších nadšenců. Další totiž brali projekt hlavně jako semestrální práci. Celá příprava monopostu se do prostor univerzity nevešla. Výrobní a montážní zázemí našel tým na Borských polích v areálu BIC Plzeň.

Formule se stane součástí studia

„Jsme si vědomi časové náročností projektu a snažíme se studentům vyjít vstříc, i když zatím pouze omezeně, jednotlivě, formou semestrálních, bakalářských a diplomových prací, ale budeme se snažit zásadněji skloubit jejich studijní povinnosti s možností práce na projektu, tak jako tomu je na některých zahraničních univerzitách, kde se tento  projekt  stal součástí studijních oborů,“ slibuje Barták. Tím se podle něj zvýší i atraktivnost studia technických oborů na ZČU.

„Tento projekt je multioborový proto i v týmu jsou kromě studentů Fakulty strojní studenti Fakulty elektrotechnické a Ústavu umění a designu. Na příští rok počítáme s rozšířením o studenty dalších fakult, zejména Fakultu ekonomickou a studenty jazyků,“ říká koordinátor.

„Projekt formule SAE je ideální studentskou soutěží, která nám přináší možnost řešit reálné konstrukční problémy, pracovat v týmu, zdokonalovat své jazykové schopnosti a reálně vidět výsledek své práce. Je velký rozdíl si zkonstruovanou součást navrhnout, nebo navrhnout, vyrobit a moci si na ni ‚sáhnout‘,“ popisuje vedoucí týmu Jiří Koldinský.

Šéfkonstruktér Michal Skovajsa zase oceňuje získané zkušenosti a nové kamarády. „Mě projekt přinesl hlavně možnost zkusit si zrealizovat svůj návrh od první kresby až po finální fungující prototyp. Cennou zkušeností byla zejména ruční výroba karoserie,“ přibližuje designér Martin Bulant.

V Plzni už pracují na nové formuli. S využitím poznatků a zkušeností s tou letošní připravují stroj s pracovním názvem EVO 2010. „Rozhodně musíme snížit hmotnost formule,“ zdůrazňuje  Jiří Koldinský. „Zároveň  řešíme i  otázku alternativního pohonu. Velkou výzvou je první ročník Formule Student Electric, kde máme rovné šance s konkurencí,“ dodává.