Experti v noci zjistili, že teplota neočekávaně stoupla. Selhala kryogenní jednotka využívající kapalné hélium udržující v urychlovači teplotu 1,9 stupně Kelvina (to je  -271,25 stupně Celsia), tedy těsně nad absolutní nulou.

Urychlovač LHC (Large Hadron Collider) využívající supravodivosti byl automaticky odstaven, protože magnety využívající tohoto jevu přestávají fungovat, jakmile se teplota překročí pět stupňů Kelvina. Supravodivost je podmíněna teplotou nepřekračující tuto hodnotu.

Příčina selhání byla velmi neobvyklá. Ukázalo se, že vysokonapěťový okruh vypadl, protože se do něj dostal kus ztvrdlé bagety.

Vědci ale nebyly schopni zjistit, jak je to možné, že do napájení chladící jednotky dostal drobek, když je celý urychlovač bedlivě střežen a obehnán plotem.

„Nevíme, jak se tam dostal,“ řekla mluvčí CERN. „Nejspíš ho tam upustil pták, nebo vypadl z prolétavájícího letadla.

Urychlovač má od svého spuštění velké problémy. Loni jej vyřadil z provozu velký únik hélia a muselo být vyměněno 53 magnetů.

Urychlovač urychluje protony na rychlost 99, 9999991 rychlosti světla. Touto rychlostí do sebe narazí a rozpadnou se Takto je možné zkoumat kvarky a antikvarky, na které se při srážce rozpadnou. Protony patří spolu s mezony mezi hadrony.