„Jednoznačně nelze na roční bázi srovnat počty žáků přijatých na technické školy vzhledem ke změnám v oborech vzdělání a jejich restrukturalizaci v rámci školské reformy. Nicméně vývoj počtu přijatých do vybraných technických oborů v roce 2009 oproti roku 2008 rozhodně vykazuje pozitivní vývojovou tendenci,“ říká Vadim Petrov z kolínské automobilky TPCA, vedoucí pracovní skupiny Sdružení automobilového průmyslu pro vzdělávání.

Například ke vzdělávání v oboru strojírenství bylo letos přijato 3341 žáků, u oboru mechanik opravář motorových vozidel to bylo 4354. Na obor autotronik přijaly školy 1274 žáků. Zájem byl rovněž o elektrotechniku (3865 přijatých) a obor elektrikář (1227).

Auta nás baví

Sdružení AP podporuje studium technických oborů prostřednictvím projektu Auta nás baví, jehož základem je internetový portál autanasbavi.cz. Na něm se nachází unikátní interaktivní mapa, na níž si zájemci rychle a jednoduše vyberou obor i školu, kde ho lze studovat. Zároveň si mohou vytipovat potenciální zaměstnavatele v regionu, dny otevřených dveří na školách i ve firmách a dozvědět se o perspektivách technických oborů.