Ve věku internetu již neplatí, že znalosti jsou dostupné pouze bohatým, kteří si mohou dovolit platit školy až po nejvyšší univerzity, které otevírají cestu k dobře placeným místům.

Znalosti se nyní díky internetu dají získávat zdarma v dříve nevídaném rozsahu. Tím se moderní společnosti internetového věku dostávají na úroveň společností lovců sběračů, v nichž je bohatství (znalosti) dostupné a jeho rozdělování je rovnoměrnější.

V moderních západních společnostech je poslední dobou úspěch mnohem více založen na znalostech i  sociálních kontaktech a jejich využívání. Takový kapitál se dětem předává mnohem hůře než půda, dobytek, továrny či peníze. 

Jedna z koordinátorek studie Monique Borgerhoff Mulder upozornila, že právě u loveckých společností poskytovali úspěšní rodiče třikrát vyšší pravděpodobnost svému potomkovi, že bude také úspěšný. Naopak v případě zemědělských společností není třeba na tyto schopnosti a znalosti tolik sázet, jelikož díky bohatým rodičům je pravděpodobnost úspěchu potomků vyšší až jedenáctkrát a u pasteveckých dokonce dvacetkrát.

Internetový návrat k prvobytně pospolnému stavu rozdělování bohatství ovšem podle serveru Register neznamená, že nyní bude odstraněna nerovnost mezi lidmi.