Počty zahraničních studentů přitom neustále stoupají, dlouhodobě podfinancované české veřejné vysoké školy si tak mohou čím dál více vylepšovat rozpočty, potažmo zvyšovat kvalitu studia.

Například na Technické univerzitě v Liberci loni na podzim studovalo 480 mladých lidí ze zhruba 20 zemí světa, letos jich akademický rok zahájilo o 60 víc. Cizinci tak tvoří více než pět procent z 10 000 studentů liberecké vysoké školy, nejvíce je Slováků.

Školy vyzdvihují „mezinárodní atmosféru“ i hodnocení

Většina škol zdůrazňuje jiné než finanční přínosy plynoucí z účasti zahraničních studentů na výuce. „Přispívají k mezinárodní atmosféře univerzity a přinášejí spousty nových neobvyklých myšlenek,“ vypočítává prorektor ČVUT Jaroslav Kuba. „Značná část z nich v ČR zůstává i po dokončení studia a ti, co se přestěhují zpět, jsou potom jakýmisi vyslanci České republiky,“ zdůrazňuje Kuba.

„Počty zahraničních studentů jsou základem pro všechna mezinárodní hodnocení a svědčí o atraktivitě studijních programů,“ přidává se profesorka Hana Machková, prorektorka pro zahraniční vztahy VŠE.

„Studenti v českých studijních programech mají ze zákona stejné podmínky jako čeští studenti, a tudíž studují zdarma,“ zdůrazňuje Machková.

Ti, kteří v češtině studovat nechtějí nebo nedokážou, ale na VŠE zaplatí například v navazujícím magisterském studijním programu International Business-Central European Business Realities, o který je největší zájem, školné 3600 Eur za akademický rok.

VŠE nabízí také možnost placených semestrálních pobytů v rámci programu CESP (Central and East European Studies), organizuje tzv. study tours a letní univerzity pro zahraniční partnerské školy a nabízí možnost doktorského studia v angličtině.

Filosofové se mají, studují poměrně levně

Ceny na Masarykově univerzitě začínají na 1900 Eurech za akademický rok na  Filozofické fakultě a šplhají se až k 9500 Eur na Lékařské fakultě.

Brno trumfuje Praha: Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy stojí rok studia všeobecného lékařství 13 000 Eur, budoucí zubaře přijde rok studia v angličtině na 14 500 Eur.

Zahraniční studenti studující v českých studijních programech mají podle platné legislativy stejná práva a povinnosti jako čeští studenti: To znamená,  že za svoje studium nic neplatí, zároveň ale musí absolvovat celé studium v českém jazyce stejně tak jako samotné přijímací řízení, což je do jisté míry znevýhodňuje.

Ve stejném časovém limitu musí zvládnout přijímací testy v češtině, tedy pro ně v cizím jazyce, a to s výsledky srovnatelnými s jejich českými kolegy, kteří mají zkoušku ve své mateřštině.

Samoplátcům přispívají nadace, fondy i samotné školy

„Hovoříme o studentech dvou skupin,“ upozorňuje kancléř Univerzity Hradec Králové Ondřej Tikovský. Jedni jsou s to si náklady hradit samostatně, jiným přispívají speciální nadace a fondy.

„Peníze, které se vyberou, jsou bezezbytku spotřebovány na zajištění inovací studijních materiálů a nákup zahraniční literatury a speciální verze anglického software a odměny učitelů za anglickou výuku,“ zdůrazňuje Tikovský.

Kancléř také připomíná, že v několika případech poskytla a nadále poskytuje Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové pomoc studentům ze zemí bývalého Sovětského svazu, např. v rámci Visegrádského fondu, a ze zemí procházejících demokratizací, jako je Irák a Afghánistán, či zotavujících se z přírodních katastrof, jako je Srí Lanka.

„Momentálně na fakultě studují dva Kambodžané. Děje se tak zpravidla po dohodě se společností Člověk v tísni a jejich studium bývá hrazeno z rozvojového projektu ministerstva školství. V několika případech nastartování takové pomoci hradila sama fakulta ze svého rozpočtu,“ popisuje Tikovský.