Do čínské Lidové osvobozenecké armády jsou obvykle přijímáni mužští rekruti ve věku 18 až 20 let a ženy ve věku 18 až 19 let. Výjimečně vstupují do služby v armádě i mladí lidé do 24 let. Vysokoškoláci obvykle projdou měsíčním výcvikem na začátku svého studia. Někteří do armády nastupují až po získání univerzitního diplomu. Letos v armádě přibude 130 tisíc čerstvých absolventů.

Od armády dostanou až 24 tisíc juanů, což pokrývá částku školného. "To znamená, že stát platí za vysokoškolské vzdělání svých vojáků," uvedl redakci webu China View Zhang Haoming, zástupce ředitele odboru ministerstva pro záležitosti vysokoškolských studentů.

Do armády láká absolventy v současné době především nepříznivá situace na pracovním trhu. V průběhu vojenské služby mají mladí lidé příležitost rozšířit si vzdělání na vojenské akademii. Po absolvování dvouleté služby obvykle zahajují kariéru u policie nebo v dalších silových a bezpečnostních složkách státu.