Projekt s názvem Média a multimédia v pedagogické praxi je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Královéhradeckého kraje. Vzdělávání bude probíhat v pěti oblastech.

První z nich je základní využívání multimédií ve výuce - digitální fotografie, digitální video, vizualizér, interaktivní tabule, digitální knihovny, ochrana autorských práv, využívání multimediálních webových aplikací ve vzdělávání a e-learning. K dalším patří předmětové aplikace využití multimédií ve výuce, mediální výchova ve školách, filmová a multimediální tvorba a rozvoj počítačové gramotnosti.

Celkově lze sledované cíle shrnout pod průřezová témata rámcových vzdělávacích programů Mediální výchova a vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a Člověk a příroda. V projektu bude realizováno dvanáct kurzů dalšího vzdělávání, včetně praktických cvičení, studijních projekcí a studijních materiálů, pro více než 500 pedagogů škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji.

Kurzy jsou bezplatné

Kurzy, které jsou pro přihlášené účastníky bezplatné, budou zahájeny od listopadu 2009 a budou organizovány opakovaně až do roku 2012. Další informace a přihlášky do kurzů jsou uvedeny na www.projekt-media.wz.cz. Kurzy se konají v Hradci Králové.

Partner projektu Katedra mediálních studií a Centrum pro mediální studia (CEMES) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze spolupracují na rozvoji mediální výchovy v rámci realizace rámcových vzdělávacích programů, v oblasti mimoškolní výchovy i přípravy učitelů. Od roku 2006 řeší rozvojový projekt mediální výchova v systému všeobecného vzdělávání, který je zapojen na zavedení e-learningových prvků do přípravy. Autorem mediální koncepce pro českou vzdělávací soustavu je Jan Jirák.