Díky projektu „Člověk a krajina Jizerských hor“ se při pobytech v osadě Jizerka vystřídá 700 žáků a studentů. Dalších 200 se do hor vydá na jednodenní výlety. Uvedl to koordinátor projektu David Kavan ze Společnosti pro Jizerské hory.

„Na projekt jsme získali přes 3,75 miliónu korun. Většinu peněz jsme obdrželi z Evropského sociálního fondu a zbytek ze státního rozpočtu. Školákům uhradíme ubytování ve Středisku ekologické výchovy na Jizerce a program. Zaplatí si pouze jídlo. Bez pomoci Evropské unie by je třídenní nebo pětidenní pobyty stály zhruba dvakrát víc peněz,“ upozornil Kavan.

Díky příznivé ceně projevují školy o projekt velký zájem a na příští rok jsou zhruba tři čtvrtiny pobytů na Jizerce rezervovány. Další se uskuteční v roce 2011 a v první polovině roku 2012.

Proč zmizely smrkové lesy?

V Jizerských horách zmizely v 80. letech minulého století téměř všechny smrkové lesy ve výšce nad 700 metrů. Stromy likvidovaly škodliviny z českých, polských a německých tepelných elektráren nebo kůrovec.

„Žákům základních škol dáme šanci, aby se stali detektivy a pátrali s námi po příčinách ekologické katastrofy. První stopy v tomto 'kriminálním případu' jim poskytneme ještě ve školách, aby na Jizerku přijeli připraveni. Jako jakýsi soudní znalec jim při detektivní práci poslouží lesník ze Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Lektoři s nimi ohledají vybraná místa činu, uvidí například lapače na lýkožrouty,“ dodal Kavan.

Pohroma začala už v 18. století

Jizerské hory prošly největší devastací v poslední třetině minulého století. Počátky pohromy ale sahají již do druhé poloviny 18. století, odkdy se datuje bouřlivý rozvoj sklářství. Majitelé hutí potřebovali dřevo, vysazovali rychle rostoucí smrky a z Jizerských hor mizely mnohem odolnější smíšené lesy.

„Rádi bychom školákům ukázali, kam vede kořistnický vztah člověka k přírodě. Jizerské hory sice znovu zarůstají nově vysázenými lesy, podobná katastrofa ale není vyloučena ani v budoucnu. Jizerské hory ohrožuje hlavně sílící automobilová doprava spojená s oxidy dusíku,“ upozornil Kavan.

Společnost pro Jizerské hory si při projektu "Člověk a krajina Jizerských hor" vybrala za partnery Technickou univerzitu v Liberci a libereckou Základní školu Barvířská.