IYA 2009 vyhlásily UNESCO a OSN ke 400. výročí Galileova vůbec prvního pozorování vesmírných těles dalekohledem. Italský hvězdář pozoroval nejen Měsíc, planety, ale například i čtyři měsíce Jupitera.

Během jediného roku pak objevil tolik nových údajů o vesmíru, že nelenil a sepsal o tom odbornou zprávu. Nazval ji „Nebeský posel“ (Benátky, 1610). Trvalo to týden, než ji kurýři na koních dopravili z Itálie do Prahy jeho kolegovi Johannesovi Keplerovi, který v té době působil jako císařský matematik na dvoře Rudolfa II. Habsburského. Kepler přijal Galileovy objevy s nadšením. Téhož roku vydal v Praze "Rozpravu s Nebeským poslem" a spěšně ji poslal opět po kurýrech přes Alpy do Itálie Galileimu.

Mnohé hvězdárny, jako například observatoř Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově na Benešovsku, připravily bohatý program. Začíná už v 17:00 pozorováním povrchových útvarů Měsíce.

Kdo dá přednost v podzimních chladných dnech teplu domova, může podle Suchana využít nabídky observatoří z celého světa, které poskytnou teleskopy k použití komukoli prostřednictvím internetu

Medaile vyrazí v Jablonci nad Nisou

Mezinárodní rok astronomie bude mít v Česku také oficiální medaile. „Na lícové straně bude italský astronom Galileo Galilei a na rubu motiv vesmíru,“ uvedl místopředseda Českého organizačního výboru IYA Pavel Suchan. První odrazek spatří světlo světa za přítomnosti předsedy Českého organizačního výboru IYA Jiřího Grygara 9. listopadu v České mincovně v Jablonci nad Nisou. Medaile budou raženy nákladem 300 kusů ve stříbře a 60 kusů ve zlatě.