Texty jako proslov předsedy Vysokého úřadu Jeana Monneta před Společným shromážděním na jeho prvním zasedání v září 1952 nebo souhrnná zpráva o činnosti Společenství ve francouzštině z roku 1953 tak díky digitální knihovně Úřadu pro publikace opět vyjdou ve virtuální podobě na denní světlo.

Každý den přibývají do knihovny nové publikace. Komisař pro mnohojazyčnost Leonard Orban o ní říká: „Digitální knihovna uvolňuje křídla paměti Evropské unie, doposud svázaná tíhou popsaného papíru. Miliony stránek, které jsou nyní dostupné každému a ve 23 úředních jazycích, jsou důkazem trvalého úsilí Evropské unie uchovávat a podporovat svoji historii v její jazykové rozmanitosti.“

Tištěné publikace už nejsou dostupné

Digitální knihovna Úřadu pro publikace vznikla jako odpověď na rostoucí poptávku po digitalizaci již nedostupných tištěných publikací. V roce 2007 zahájil tento úřad službu, která na žádost uživatele vyhledávala archivované publikace a zprostředkovávala žadateli jejich naskenované kopie ve formátu PDF. Poptávka byla tak vysoká, že během šesti měsíců došlo k úplnému zahlcení kapacit. S ohledem na zlepšení služeb pro uživatele bylo proto rozhodnuto, že se naskenuje celý obsah rozsáhlého archivu.

Čtrnáct miliónů stránek v padesáti jazycích

Výsledkem byla za necelé dva roky zřízená elektronická knihovna, zdarma přístupná široké veřejnosti, která čítá více než 14 miliónů stránek ve formátu PDF, přizpůsobených ke zveřejnění na síti. Lze v ní nalézt 12 miliónů naskenovaných stránek historických publikací a kolem dvou miliónů stránek novějších textů. To vše zhruba v 50 jazycích s možností objednání tištěných kopií. 1600 nových publikací ročně činí z Knihkupectví EU cenný zdroj informací pro občany, novináře, pracovníky v oblasti vzdělávání, studenty, knihovníky, vydavatele a všechny, kdo se zajímají o Evropu.

K obsahu Knihkupectví EU se lze dostat také prostřednictvím digitalizačního projektu Europeana, na kterém se podílí množství význačných národních knihoven a archivů v Evropě. Knihkupectví EU tedy doplní národní sbírky Europeany z hlediska institucí EU.

Základní údaje o digitální knihovně

- knihkupectví EU nabízí více než 110 000 publikací
- v období mezi únorem 2008 a zářím 2009 bylo naskenováno 12 miliónů stránek
- digitální knihovna obsahuje publikace více než 370 institucionálních útvarů EU
- je zde zastoupeno kolem padesáti jazyků: všechny úřední jazyky EU a dále například ruština a čínština
- v období nejvyšší pracovní zátěže bylo skenováno více než 1,4 miliónu stránek měsíčně