Vyplývá to z ankety GE Money Bank, která letos v srpnu zjišťovala, jak se v deseti zemích světa liší náklady na dětské kroužky a mimoškolní aktivity.

Česká republika společně se Slovenskem, Chorvatskem, Velkou Británií a Francií patří mezi země, kde jsou mimoškolní aktivity jedny z nejlevnějších. Měsíční poplatek se pohybuje od 750 do 1500 korun, což je až třikrát méně než ve Spojených státech a Austrálii. Vyšší měsíční výdaje mají také v Německu a Turecku, kde se náklady pohybují od 1500 do 2500 korun.

Nejčastější mimoškolní aktivitou je sport

Nejčastější aktivita, kterou děti tráví svůj volný čas po výuce, je sport. V Česká republice jsou vedle sportovních klubů velmi populární také umělecké kroužky (dramatické, výtvarné a hudební). Děti v ČR tráví hodně času v dětských družinách, ale i doma zábavou se svými vrstevníky. Rozdíly v trávení volného času jsou nejen mezi různými zeměmi, ale také mezi pohlavími. Chlapci a dívky se jen málokdy sejdou na stejných aktivitách po skončení školní výuky.

U kluků vede fotbal

Kluci nejčastěji tráví volný čas sportem, nejoblíbenější je fotbal. Plavání vede v Kazachstánu, USA, Austrálii a ve Francii, velmi populární aktivitou hochů je také tenis. V České republice jsou populární fotbal, hokej a tenis, ale i nejrozličnější umělecké kroužky. Méně tradiční sportovní disciplíny a zájmy mají chlapci v Kazachstánu (aikido), Austrálii (kriket) či Francii (judo). Zajímavý koníček hra na varhany se objevuje ve Vietnamu.

Děvčata preferují kreativní kroužky

U děvčat jsou kreativní kroužky stejně oblíbené jako sportovní disciplíny. Mezi nejoblíbenější patří tanec, hra na hudební nástroj, zpěv a různé kroužky od keramiky po kreslení. Mezi populární sportovní aktivity patří u děvčat aerobik, gymnastika a plavání. Každá země má ovšem svá specifika, ve Francii například dívky podobně jako chlapci chodí na judo, ve Spojených státech hrají dívky často fotbal, v Austrálii je velmi populární netball, v Kazachstánu a Británii balet.