Průkazy ISIC  jsou u nás akceptovány také jako kombinovaný univerzitní průkaz studenta, zpravidla v podobě bezkontaktní čipové karty, která studentům umožňuje kromě využívání slev a výhod také identifikaci v prostorách školy, stravování v menze, přihlášení se k síti, kopírování a další služby v univerzitním kampusu.

Po vzoru 24 veřejných vysokých škol se přidávají i střední školy, které mohou s ohledem na jejich velikost využívat standardizované řešení v podobě čipové identifikační karty ISIC. Například v Praze to probíhá pod záštitou magistrátu a do projektu je již zapojeno více než 60 středních škol.

Při každoročním mezinárodním hodnocení se sleduje zejména rozvoj ISIC benefitů, dále všeobecné povědomí o průkazu ISIC a jeho profil v daném teritoriu a v neposlední řadě také počet držitelů karet v závislosti na celkovém počtu studentů v dané zemi. Zajímavostí je, že hodnocení opět dominují evropské země. Za Českou republikou skončilo druhé Slovensko a třetí Estonsko.

V roce 2009 stoupl počet držitelů karty ISIC v Česku na 241 000 a počet benefitů v ČR překročil hranici 1900. Celosvětově lze průkaz ISIC využít na více než 42 000 místech.

V letošním roce se do projektu zapojila také stá střední škola, jejímž studentům čipové karty ISIC slouží např. k objednávce obědů, zaznamenávání docházky, přístupům k PC a dalším činnostem v rámci školy.

Poslední novinkou je květnové otevření ISIC Pointu v Praze, prvního kamenného obchodu pro držitele ISIC karet na světě a zprovoznění webu www.chytrepalice.cz, který jako jediný server v ČR umožňuje okamžitou verifikaci statusu studenta díky propojení s národní databází studentů.

ISIC je mezinárodně podporován organizací UNESCO coby unikátní nástroj podpory mobility studentů.