„Zvýšit podíl žen a dívek v oboru bylo jedním z našich záměrů, když jsme novou fakultu zakládali,“ potvrzuje profesor Pavel Tvrdík, který byl včera zvolen jejím historicky prvním děkanem.

Nová fakulta nabízí šest bakalářských oborů. Profesor Tvrdík vede tým, který připravuje k akreditaci magisterského studia devět oborů tak, aby současní studenti mohli plynule pokračovat v magisterských oborech.
Svým zaměřením je FIT specifickou fakultou v oblasti IT především v tom, že výuka ICT probíhá poprvé na ČVUT bez návaznosti na fyzikální a elektrotechnické disciplíny. Studují se tak zvané čisté informační technologie.

Při zakládání FIT zdůrazňovalo vedení ČVUT, že je kromě jiného reakcí na dlouhodobý nedostatek vysokoškolsky vzdělaných informatiků na trhu práce. Trvá tato převaha poptávky nad nabídkou stále, i v době hospodářské recese?

Domnívám se, že ano. Nemám sice úplně nejnovější statistiky, ale zástupci ICT průmyslu, se kterými hovořím, i v těchto dnech hovoří o nedostatku kvalitních informatiků na trhu práce. Současné recese se ICT průmyslu dotkla méně než ostatních odvětví, spíše bych to nazval ozdravěním. Podle mě došlo pouze ke zreálnění obchodních vztahů, racionalizaci nákladů na ICT, poklesu platů, některé firmy samozřejmě propouštěly. Je však evidentní, že dobře fungující ICT oddělení jsou základní podmínkou konkurenceschopnosti podniků nebo efektivní činnosti velkých organizací státní správy a bez jejich podpory a rozvoje se dnes již nelze obejít. Ta čísla, z kterých jsme vycházeli vloni, zůstávají tedy víceméně stejná.

Dalším deklarovaným záměrem bylo získávání praxí ověřených požadavků na profily absolventů či strukturu studijního programu přímo od firem. Jak se tyto požadavky projeví při studiu?

Příprava nových studijních programů je práce nesmírně zajímavá, byť nelehká, pokud si člověk klade za cíl vytvořit to nejlepší, co v daném čase lze použít. Do připravovaných programů jsme zařadili nové prvky, kterými reagujeme na kritiku, kterou na adresu vysokých škol technického směru často slýcháme ze strany zaměstnavatelů našich absolventů. Ti postrádají například více komunikačních dovedností, schopnost práce v týmu, více projektové výuky, ekonomicko-manažerské znalosti. Dále nabízíme širokou paletu volitelných předmětů, které umožní studentům naučit se řadu konkrétních v praxi využívaných technologií, jako užitečný doplněk teoretického základu a oborových předmětů.

Nejmladší fakulta ČVUT se nevyhnula osudu dalších technických oborů: bylo třeba vypsat druhé kolo přijímacího řízení. Podařilo se naplnit kapacitu, která je propočítána na 500 studentů?

Ano, to se podařilo. Po prvním kole nám chybělo asi 100 studentů, což nelze považovat za špatný výsledek, protože jsme neměli den otevřených dveří a vyhlásili jsme přijímací řízení až 22. 5., kdy už většina podobných fakult přijímací řízení uzavřela. Navíc z rozhodnutí Akademického senátu ČVUT byly do podmínek garantovaného přijetí vloženy velmi vysoké požadavky. K dnešnímu dni má FIT více než 470 zapsaných studentů. Jsem hluboce přesvědčen, že příští rok, kdy bude připraveno přijímací řízení včas, počet zájemců bude mnohem vyšší.

Možnost studia na nové fakultě měla do oboru přivést také více dívek a žen, které zatím stále tvoří mezi IT odborníky jen malé procento. Jak dopadl tento záměr?

Mezi těmi více než 470 zapsanými studenty je kolem 50 dívek, čili tento záměr se podařilo splnit.

Dostala nová fakulta „do kolébky“ také nové vybavení?

Ano, nová fakulta nakonec mohla svoji činnost zahájit v uvolněných prostorách v Nové budově Masarykovy koleje ČVUT, která je ve velmi pěkném stavu a vybavená nábytkem. V prvních týdnech nám významně pomohly firmy Sun Microsystems a Hewlett-Packard - formou sponzorského daru věnovaly FIT cenné IT vybavení. S dalšími sponzory jednáme. Další vybavení pořizujeme z rozvojových projektů MŠMT. Start fakulty se vydařil.

Fakulta informatiky se chce profilovat jako výzkumná fakulta. Chcete se orientovat na získávání podpory pro řešení výzkumných projektů nejen z fondů Evropské komise, ale také dalších mezinárodních institucí a zahraničních nebo domácích subjektů. Nebudete to mít v roli nováčků ztížené?

Tyto záměry jsou nezbytné pro směřování k výzkumné univerzitě. Zajímavé projekty současně výrazně obohacují výuku, pokud se do nich vhodnou formou zapojí studenti. Pracovníci FITu mají s projekty a jejich zapojením do výuky bohaté zkušenosti a nejsou tedy v roli nováčků. Prostředí nové fakulty umožňuje tyto aktivity systémově podporovat. Soutěž o grantové prostředky je vždy obtížná, ale na to jsme připraveni. Zájem průmyslových i akademických partnerů s námi na projektech pracovat je velký a po zvládnutí rozjezdu fakulty postupně začneme na konkrétních projektech pracovat.