Čestný doktorát SU bude předán Jiřímu Čížkovi, profesoru Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a emeritnímu profesoru katedry aplikované matematiky Fakulty matematiky University of Waterloo, a profesoru Norbertu Richardu Wolfovi z Julius-Maximilians-Universität ve Würzburgu. Zlatou medailí SU pak bude dekorován profesor Michał Lis, historik a politolog z Opolské univerzity.

Slezská univerzita až dosud udělila deset čestných doktorátů. První v roce 2001 matematikům Jaroslavu Kurzweilovi z AV ČR a A. M. Trautmanovi z Varšavské univerzity, poté se nositeli tohoto titulu postupně stali historik a politolog W. T. Lesiuk z Opolské univerzity (2002), historik Gundolf Keil z Julius-Maximilians-Universität ve Würzburgu (2003), jazykovědec Milan Jelínek z Masarykovy univerzity v Brně (2004), fyzikové Jiří Bičák z Univerzity Karlovy a Jiří Niederle z AV ČR (oba 2005), historik a politolog Petr Pithart (2007), matematik Jiří Hájek z AV ČR a rumunský informatik Gheorghe Păun (oba 2008). Mezi nositeli Zlatých medailí SU jsou mj. cestovatelé Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka, papež Jan Pavel II., hudební skladatel Arnošt Parsch či akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Slavnostní akt se uskuteční v kostele sv. Václava v Opavě v rámci Akademického dne. Při něm budou také předány insignie představitelům Fakulty veřejných politik.

Nejmladší univerzitní součást vznikla k 1. říjnu 2008 vyčleněním tří odborných pracovišť – Ústavu ošetřovatelství, Ústavu pedagogických a psychologických věd a Ústavu veřejné správy a regionální politiky – z Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Má téměř 1400 posluchačů a zájemcům o studium nabízí bakalářské obory Všeobecná sestra, Sociální patologie a prevence, Veřejná správa a regionální politika a Středoevropská studia. V navazujícím magisterském stupni jsou pak akreditovány obory Veřejná správa a sociální politika a Středoevropská studia.