Celostátní průměr je podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) za stejné období 22 605 korun.

Do školského průměru se ovšem promítají mzdy pedagogických pracovníků stejně jako školníků a uklizeček. I mezi učiteli jsou navíc velké platové rozdíly.

Učitelé mateřských škol (bez škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)  brali v letošním prvním pololetí průměrně 19 649 Kč, učitelé základních škol 25 073 Kč, učitelé speciálních škol 26 303 Kč a učitelé středních škol 26 470 korun.

Průměrná mzda akademických pracovníků ovšem byla už 32 917, přičemž průměrný plat vysokoškolských profesorů dosáhl hodnoty 52 446 Kč.

Snížení počtu zaměstnanců

"V prvním pololetí 2009 bylo v regionálním školství v přepočtu na plné úvazky zaměstnáno 235,6 tisíce osob,“ uvedla mluvčí ÚIV Bohumila Beranová.

Oproti předchozímu roku tak došlo k celkovému poklesu počtu zaměstnanců, tedy pedagogických i nepedagogických pracovníků.

„Největší pokles počtu zaměstnanců nastal u základních škol, kde už se v pozadí začíná projevovat nepříznivý demografický vývoj týkající se celkového poklesu počtu žáků ZŠ. Nejvyšší nárůst počtu zaměstnanců byl zaznamenán u mateřských škol, kde se zase projevuje postupný nárůst počtu dětí odrážející demografický vývoj posledních let,“ doplňuje Beranová.