Preparát označovaný jako PLX4032 byl zatím vyzkoušen na 31 lidech, u nichž byla diagnostikována rakovina kůže v pokročilém stadiu. Do dvou týdnů se nádory dramaticky a rychle zmenšily. "Viděli jsme reakci u pacientů, u nichž jsme předtím neuspěli s chemoterapií. Zatím se stav zlepšil u 70 procent nemocných, což je pro nás neslýchané," řekl Paul Chapman, který vede studii v newyorské nemocnici Memorial Sloan-Kettering.

Lék nyní musí být vyzkoušen na širším vzorku nemocných. Zatím nikdo z odborníků zabývajících se výzkumem léčby rakoviny nezaznamenal u žádného preparátu obdobný výsledek.

PLX4032 patří k nové generaci léků schopných blokovat geny způsobující rakovinné bujení. Dosud největší úspěchy byly dosaženy s přípravkem Glivec, který pomáhá přežít lidem s pomalu postupující leukémií.

Definitivní lék zůstává výzvou

Jedním z nemocných, kteří PLX4032 začali užívat, je newyorský zubař Mikhail Lvovsky. Jeho stav byl před rokem natolik vážný, že přestal chodit do práce a požádal ošetřujícího lékaře, aby mu vysadil léky na rakovinu, jelikož nemohl snést jejich vedlejšími účinky. Byl na tom tak špatně, že si zařídil pohřeb a zaplatil za něj. Po půlroční terapii říká, že zvažuje návrat do práce.

I když byl lék zkoušen na pacientech s těžkou formou rakoviny kůže, dermatolog Toby Chave z Plymouthu upozornil na to, že melanom je velmi vážné onemocnění, které vzdoruje chemoterapii i ozařování. Uznává však, že pro nemocné je významné už prodloužení života o několik měsíců. Chave nepovažuje ani nový přípravek za definitivní lék. "Jakákoli naděje, že vyléčíme pokročilý melanom, je ještě velmi daleko," řekl.

Melanom tvoří pět až sedm procent zhoubných kožních nádorů, ale připadá na něj 65 procent úmrtí na kožní choroby.