Podle výzkumníků z Dundee je patogen vysoce adaptabilní a rychle se mění, díky čemuž „přelstí“ hostitele a může napadnout nové hostitelské rostliny jako rajčata či zdánlivě imunní brambory. Jeho genom je navíc dvakrát větší než u příbuzných druhů a k tomu pozoruhodně strukturovaný.

Podle jednoho z autorů studie Stephena Whissona by nová zjištění mohla mít pro zemědělství a potravinářský průmysl zásadní význam.

Phytophthora infestans se daří v chladném a vlhkém počasí. Dlouho byla považována za houbu, než se zjistilo, že je spíše oomycetou, neboli řasovkou.

Velký hladomor zasáhl Irsko v polovině 19. století. Ve vlhkém počasí se neurodily brambory, hlavní zdroj potravy obyvatelstva. Hlad nejenže zapříčinil smrt až miliónu lidí, ale také spustil exodus čtvrtiny populace za oceán.