„Filmová kancelář ve Zlíně se již druhým rokem umístila na prvním místě při hodnocení výzvy určené pro filmové kanceláře. Rada její fungování hodnotí jako dlouhodobě velmi funkční,“ uvádí zástupci Státního fondu kinematografie v hodnocení projektu Zlín Film Office. Pro kancelář, která pomáhá filmařům zcela bezplatně, je finanční příspěvek z Fondu, stejně jako ze Zlínského kraje, klíčový.

Získané prostředky organizaci umožní i nadále propagovat region, přitahovat pozornost filmařů a vytvářet zázemí, které je pro audiovizuální tvorbu nezbytné. Na úspěchu projektu má ale podle zástupců kanceláře zásadní podíl také aktivní zájem lidí z regionu, podpora ze strany místní politické reprezentace a spolupráce s národní filmovou kanceláří Czech Film Commission.

Proč ve Zlíně věnují filmovým štábům takovou pozornost? „Pobyt filmařů přináší regionu ekonomický zisk, generuje zakázky pro místní dodavatele, vytváří prostor pro praxi studentů filmových škol a samozřejmě přispívá také ke zviditelnění kraje,“ vysvětluje Jindřich Motýl, předseda Regionálního filmového fondu z. s. Právě tato nezisková organizace, kterou společně s Motýlem založili zlínští podnikatelé Martin Růžička a Čestmír Vančura, stojí za vznikem Zlín Film Office.

„Filmovou kancelář jsme v prosinci 2016 zakládali s cílem napomoct návratu Zlínska na mapu filmového průmyslu. Takový úkol je běh na dlouhou trať. O to víc nás těší, že instituce jako Státní fond kinematografie nebo Zlínský kraj naši snahu podporují. Vnímám to jako potvrzení, že jsme se vydali správným směrem a že zmíněný cíl, jakkoliv se může zdát vzdálený, je dosažitelný," dodal Martin Růžička.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.