„Snahou je podpořit studenty, kteří se rozhodnou po úspěšném ukončení studia pracovat v některé z těchto nemocnic. Pro tento účel má kraj ve svém rozpočtu na příští školní rok připraveno 750 tisíc korun,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„V současné době tato stipendia čerpá 11 budoucích lékařů a osm budoucích zdravotníků. V minulosti stipendia využilo a nyní už pro nemocnice pracuje 12 lékařů a osm zdravotníků. Ze všech nemocnic je ve využívání tohoto stipendijního nástroje nejaktivnější Uherskohradišťská nemocnice,“ přiblížil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, zodpovědný za oblast krajského zdravotnictví.

Možnost stipendií mohou ve Zlínském kraji využít nemocnice, které mají minimálně pět oborů s akutní lůžkovou péčí. Týká se to zejména všech čtyř krajem vlastněných nemocnic, tzn. Krajské nemocnice T. Bati, Kroměřížské, Uherskohradišťské a Vsetínské.

Systém je nastaven tak, že nemocnice, které se chtějí do vyplácení stipendií zapojit, požádají kraj o dotaci v rámci k tomu určenému programu. Rámec programu pro vyplácení stipendií v příštím akademickém roce již projednala Rada Zlínského kraje a doporučila jej schválit krajským zastupitelům.

„Každá nemocnice může obdržet až 300 tisíc korun. K takto získaným penězům pak přidá své vlastní prostředky ve stejné výši, což značí, že kraj a nemocnice tedy hradí náklady půl na půl,“ vysvětlila Adéla Kousalová.

Student šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství může získat 50 tisíc korun za jeden akademický rok prezenčního studia, celkem tedy 100 tisíc korun za oba roky, kdy má nárok stipendium čerpat. Současně se zavazuje, že pro nemocnici bude pracovat do doby absolvování základního kmene specializačního oboru a dále minimálně dva roky.

Student programu vyšší odborné školy či vysoké školy nelékařského zdravotnického oboru může získat 25 tisíc korun za rok, tedy za oba roky celkem 50 tisíc, pokud se zaváže pracovat pro nemocnici minimálně tři roky.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.