„Cílem obou soutěží je podpořit poptávku po kvalitních českých regionálních potravinách, přesvědčit spotřebitele, že u potravin není důležitá pouze cena, ale také jejich kvalita, čerstvost a hlavně původ,“ uvedla krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

Účastí v soutěžích mají výrobci možnost dát o sobě vědět a nabídnout spotřebitelům nejen kvalitu svých výrobků, ale zároveň i prezentovat vlastní firmy.

„Kromě vyhodnocení výrobků přihlášených do soutěží je totiž s nimi spojena i následná propagace při příležitostech, jako jsou zemědělské a potravinářské výstavy, farmářské trhy i hojně navštěvované kulturní akce – přímo v kraj i mimo něj,“ řekla radní Zlínského kraje Margit Balaštíková zodpovědná za životní prostředí a zemědělství. 

„Jde o to veřejnosti ukázat, že přímo v našem regionu se vyrábějí velmi kvalitní potraviny, přičemž suroviny na jejich výrobu neprocestovaly polovinu světa, ale pocházejí odtud,“ dodala krajská radní.

Obě soutěže, jak Perlu Zlínska, tak Regionální potravinu, organizačně zajišťuje Agrární komora Zlín, která vyzývá výrobce k přihlášení výrobků do jednotlivých kategorií. Přijímání přihlášek do Perly Zlínska probíhá do 31. května, Regionální potravina má uzávěrku přihlášek 5. června.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.